بسمه تعالي

 

 

اطلاعیه اعلام نتایج مصاحبه تخصصی داوطلبین آزمون جذب نیرو شرکت آسفالت طوس

 

پیرو  انجام مصاحبه تخصصی از پذیرفته شدگان آزمون کتبی، داوطلبین می توانند از طریق لینک زیر نسبت به مشاهده نتیجه مصاحبه تخصصی، اقدام نمایند.

1- زمان اعلام نتایج آزمون تاریخ  1396/11/23  می باشد.

2- لازم به ذکر است. كسب حد نصاب نمره لازم در مصاحبه تخصصی هيچگونه حق استخدامي ايجاد نمي كند و انتخاب نهائي پذيرفته شدگان، پس از طي مراحل معاينات طب صنعتي و تعیین صلاحیت عمومی با رعايت اولويت امتیاز کسب شده صورت مي پذيرد.

3- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك بصورت ناقص برعهده داوطلب خواهد بود و اگر در هر یک از مراحل جذب محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و حتی در صورت اشتغال به کار در هر مرحله ادامه فعالیت فرد لغو و بلااثر مي گردد.

4- لازم به ذکر است پذیرفته شدگان طی دو مرحله به سایت توسعه ملی سنگان جهت انجام امور اداری فراخوان خواهند شد. که به شرح زیر مشخص گردیده است:

در مرحله اول کسانی که در کارنامه قبولی آنها زمان مراجعه قید گردیده است در تاریخ تعیین شده به سایت توسعه ملی سنگان مراجعه خواهند نمود.

در مرحله دوم سایر پذیرفته شدگان فراخوان خواهند شد که تاریخ مراجعه آنها متعاقبا اعلام می گردد.


آدرس واحد اداری شرکت آسفالت طوس: جاده رجکو- سایت بهره برداری توسعه ملی امور اداری شرکت آسفالت طوسلازم به ذکر است جهت مشاهده نتیجه مصاحبه داوطلب میبایست کد داوطلبی یا شماره پرونده و کدملی خود را بدون صفر ابتدا، وارد نماید.

 {{r.Name|farsi}}

شروع ثبت نام: {{r.RegStart|farsi}}
خاتمه ثبت نام: {{r.RegFinish|farsi}}
شروع ویرایش: {{r.EditStart|farsi}}
خاتمه ویرایش: {{r.EditFinish|farsi}}
شروع پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningStart|farsi}}
خاتمه پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningFinish|farsi}}

 {{r.Name|farsi}}